Izobraževanje odraslih

Organizatorka izobraževanja odraslih je Tatjana Krašna, tel.: 05 62 05 743, e-pošta: tatjana.krasna@scng.si

Informacije o izobraževanju odraslih v šolskemletu 2022/23

Uradne ure izobraževanja odraslih:

  • torek: od 14.00 do 16.00
  • sreda: od 8.30 do 11.00
Če želite pridobili več podatkov o izobraževanju odraslih, lahko uporabite enega od naslednjih načinov komunikacije:
  • v času uradnih ur se oglasite v pisarni  organizatorja izobraževanja odraslih v prvem nadstropju Biotehniške šole v Šempetru pri Gorici,
  • pokličete po telefonu,
  • pišete nam po elektronski pošti,
  • pišete nam na naš naslov.

Potrudili se bomo kar najhitreje najti odgovor na vaša vprašanja: tatjana.krasna@scng.si

 

Programi za pridobitev izobrazbe so prenovljeni. Zanje je značilna modularizacija, povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega znanja, umeščanje praktičnega usposabljanja z delom, odprtega kurikuluma, ki ga določi šola skupaj s socialnimi partnerji ter kreditno vrednotenje.

NAČIN IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje odraslih izvajamo po individualnem izvedbenem modelu.
Vsak program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov (teorija in praksa), modulov v okviru odprtega kurikuluma in praktičnega usposabljanja z delom na deloviščih.

Vsako leto organiziramo na Šolskem centru predavanja pri splošnih predmetih, katerih obiskovanje ni obvezno, je pa priporočljivo. Obvezno pa je obiskovanje predavanj oziroma konzultacij in praktičnih vaj v okviru strokovnih modulov in odprtega kurikula.

Predavanja in vaje pri posameznih predmetih oz. strokovnih modulih organiziramo, če imamo dovolj veliko skupino udeležencev, v nasprotnem primeru nudimo skupinske oz. individualne konzultacije.

OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT

Z vsakim udeležencem izobraževanja odraslih na začetku šolskega leta pripravimo osebni izobraževalni načrt, v katerem skupaj načrtujemo potek izobraževanja.

PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA, PREKVALIFIKACIJE IN DOKVALIFIKACIJE

Na podlagi javnih listin o izobraževanju po javno veljavnih programih za pridobitev izobrazbe (spričevala, obvestila o uspehu, potrdila o izpitu, indeks …) vam priznamo formalno pridobljeno primerljivo znanje.

IZPITNI ROKI 

Izpitni roki za predmete in module, ki se v letošnjem šolskem letu organizirano izvajajo, bodo razpisani po zaključku posameznega predmeta oz. modula oz. po zaključku posameznih vsebinskih sklopov oz. letnikov nekega predmeta oz. modula. O teh rokih se boste dogovorili s profesorji na predavanjih oziroma konzultacijah. Na izpit se lahko prijavite vsaj 5 dni pred izpitom v pisarni Izobraževanje odraslih ali po e- pošti. Odjavite pa se lahko 3 dni prej.

Vsi, ki se izobražujete po načinu vodenega samoizobraževanja oz. ne obiskujete predavanj za določene predmete/module, pa se za izpite dogovarjajte sami s profesorji preko elektronske pošte oz. v času njihovih govorilnih ur.

Izpitni roki so okvirno določeni za vse šolsko leto, enkrat mesečno (vsak zadnji četrtek v mesecu).

Skip to content