Izobraževanje odraslih

Organizatorka izobraževanja odraslih je Tatjana Krašna, tel.: 05 62 05 743, e-pošta: tatjana.krasna@scng.si

 Izobraževanje odraslih 2020/21 – povabilo

Uradne ure izobraževanja odraslih:

  • torek: od 14.00 do 16.00
  • sreda: od 8.30 do 11.00
Če želite pridobili več podatkov o izobraževanju odraslih, lahko uporabite enega od naslednjih načinov komunikacije:
  • v času uradnih ur se oglasite v pisarni  organizatorja izobraževanja odraslih v prvem nadstropju Biotehniške šole v Šempetru pri Gorici,
  • pokličete po telefonu,
  • pišete nam po elektronski pošti,
  • pišete nam na naš naslov.

Potrudili se bomo kar najhitreje najti odgovor na vaša vprašanja.

 

Programi za pridobitev izobrazbe so prenovljeni. Zanje je značilna modularizacija, povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega znanja, umeščanje praktičnega usposabljanja z delom, odprtega kurikuluma, ki ga določi šola skupaj s socialnimi partnerji ter kreditno vrednotenje.

NAČIN IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje odraslih izvajamo po individualnem izvedbenem modelu.
Vsak program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov (teorija in praksa), modulov v okviru odprtega kurikuluma in praktičnega usposabljanja z delom na deloviščih.

Vsako leto organiziramo na Šolskem centru predavanja pri splošnih predmetih, katerih obiskovanje ni obvezno, je pa priporočljivo. Obvezno pa je obiskovanje predavanj oziroma konzultacij in praktičnih vaj v okviru strokovnih modulov in odprtega kurikula.

Predavanja in vaje pri posameznih predmetih oz. strokovnih modulih organiziramo, če imamo dovolj veliko skupino udeležencev, v nasprotnem primeru nudimo skupinske oz. individualne konzultacije.

OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT

Z vsakim udeležencem izobraževanja odraslih na začetku šolskega leta pripravimo osebni izobraževalni načrt, v katerem skupaj načrtujemo potek izobraževanja.

PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA, PREKVALIFIKACIJE IN DOKVALIFIKACIJE

Na podlagi javnih listin o izobraževanju po javno veljavnih programih za pridobitev izobrazbe (spričevala, obvestila o uspehu, potrdila o izpitu, indeks …) vam priznamo formalno pridobljeno primerljivo znanje.

IZPITNI ROKI 

Izpitni roki za predmete in module, ki se v letošnjem šolskem letu organizirano izvajajo, bodo razpisani po zaključku posameznega predmeta oz. modula oz. po zaključku posameznih vsebinskih sklopov oz. letnikov nekega predmeta oz. modula. O teh rokih se boste dogovorili s profesorji na predavanjih oziroma konzultacijah. Na izpit se lahko prijavite vsaj 5 dni pred izpitom v pisarni Izobraževanje odraslih ali po e- pošti. Odjavite pa se lahko 3 dni prej.

Vsi, ki se izobražujete po načinu vodenega samoizobraževanja oz. ne obiskujete predavanj za določene predmete/module, pa se za izpite dogovarjajte sami s profesorji preko elektronske pošte oz. v času njihovih govorilnih ur.

Izpitni roki so okvirno določeni za vse šolsko leto, enkrat mesečno (vsak zadnji četrtek v mesecu).