Šola organizira tečaj in izpit. Dijaki Biotehniške šole lahko opravijo traktorski izpit v okviru rednega šolanja.
Tečaj poteka v obliki predavanj in delavnic, ki se zaključijo z izpitom. V okviru 12 ur (3 ali 4 dnevi) slušatelji spoznajo teoretična znanja, ki jih potrebujejo za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki in pridobijo v okviru delavnice tudi praktične izkušnje. Zadnji dan kandidati opravljajo pisni preizkus znanja in če ga opravijo, pridobijo ustrezno potrdilo.

Tečaj vodita: Metod Štrancar (metod.strancar@scng.si) in Kristjan Bratož (kristjan.bratoz@scng.si).