Gastronomske in hotelske storitve

Ko se odločimo za poklic, moramo pomisliti na vse mogoče stvari, ki jih bo ta prinesel v naše življenje.
Gostinstvo in turizem prav gotovo spadata med najbolj zanimive dejavnosti.

Program: Gostronomske in hotelirske storitve

Naziv poklicne izobrazbe: Gastronom- hotelir

Trajanje izobraževanja: 3 leta

Pogoji za vključitev so končana osnovna šola, končano nižje poklicno izobraževanje in pridobljeno ustrezno zdravniško potrdilo.

Gastronom – hotelir se nauči pripravljati raznovrstne jedi od juhe do posladka, pripravljati sodobne in tradicionalne jedi, estetsko dekorirati jedi, ravnanja z živili, sprejemati goste, svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročilo, postreči na različne načine vse vrste jedi in pijač, cenovno ovrednotiti in obračunati storitve, odgovornosti, organizacije in timskega dela s sodelavci, gostoljubnosti in poslovnega komuniciranja z gosti.

Predmetnik programa gastronomske in hotelirske storitve:

Splošno izobraževalni predmeti, strokovni moduli, praktično izobraževanje v šoli, praktično izobraževanje pri delodajalcu, interesne dejavnosti in odprti kurikul.

PREDMETNIK-2020-21 GH

Uspešno opravljen zaključni izpit omogoča nadaljnje izobraževanje v programu poklicno tehniškega izobraževanja (3+2) za živilskega ali gostinsko turističnega tehnika, nato pa še na višjih ali visokih strokovnih šolah ter tudi univerzitetnih programih.