Gospodar na podeželju

Pridelovanje poljščin in zelenjave, vzgoja in oskrba okrasnih rastlin, delo v sadovnjaku in vinogradu, reja domačih živali, varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli, delo s kmetijsko mehanizacijo, spravilo in skladiščenje kmetijskih pridelkov, priprava kmetijskih pridelkov za prodajo – to so glavne vsebine triletnega programa gospodar na podeželju.
Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v programu kmetijsko - podjetniški tehnik in živilsko – prehranski tehnik (3+2).

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE: GOSPODAR NA PODEŽELJU

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 3 LETA

POGOJI ZA VKLJUČITEV: USPEŠNO KONČANA OSNOVNA ŠOLA ALI NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN PRIDOBLJENO USTREZNO ZDRAVNIŠKO POTRDILO

PREDMETNIK-2020-21 GP

GRADITEV POKLICNE KARIERE

Uspešno opravljen zaključni izpit omogoča nadaljnje izobraževanje v programu poklicno tehniškega izobraževanja (3+2) za hortikulturni tehnik ali kmetijsko podjetniški tehnik, nato pa še na višjih ali visokih strokovnih šolah. Lahko pa se vpišejo na enoletni maturitetni tečaj in nato nadaljujejo šolanje na visokošolskem ali univerzitetnem študiju.