Kmetijsko-podjetniški tehnik

Zakaj kmetijsko-podjetniški tehnik?
Načrtovanje, vodenje, izvajanje in spremljanje del v kmetijski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanje kakovosti in varstva pri delu, načrtovanje rastlinske pridelave in reje živali, pridelovaje sadja, grozdja, vrtnin in krme, predelovanje grozdja, sadja, oljk, rejo domače živali, samostojno in varno delo s kmetijsko mehanizacijo, podjetniško razmišljanje, iskanja možnosti in priložnosti v kmetijskem in podeželskem prostoru za zaposlitev ali samozaposlitev.

 

Pa še delo v laboratoriju, delo v čebelnjaku, delo v vinski kleti, delo s fitofarmacevtskimi sredstvi, komuniciranje s strankami, iskanje razpisov, projektov in prijava, vodenje evidenc, na ekskurzijah v tujini boš obiskal uspešne kmetije, obrate, pojmi: »ekološki«, »integrirani«, »zajamčena tradicionalna posebnost«, »geografska označba«, »označba porekla« – ti ne bodo delali več težav.

PREDMETNIK-2020-21 KT

Zaposlitev:

Usposobljeni boste za vodenje in upravljanje lastne kmetije, drugih kmetijskih posestev, delo v laboratoriju, na kmetijskih zadrugah, v kmetijskih trgovinah, na agencijah za razvoj podeželja, v vrtnarskih centrih itd.

 

Po končanem programu s poklicno maturo vpis v višje in visokošolske študije, ter na univerzitetne študije s petim predmetom

– ŠC Nova Gorica – Višja strokovna šola – Upravljanje podeželja in krajine – inženir/inženirka kmetijstva in krajine…

– Univerza v Novi Gorici:- Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo (diplomiran inženir vinogradništva in vinarstva) – Poslovno tehniška fakulteta (diplomirani gospodarski inženir/diplomirana gospodarska inženirka)

– Univerza v Ljubljani

– Univerza v Mariboru

– Univerza na Primorskem

– Fakulteta za humanistične študije Koper.