Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Program je namenjen dijakom z nedokončano devetletno osnovno šolo ali s končano osnovno šolo po prilagojenem programu.
Dijaki se učijo različnih praktičnih del, razvijajo ročne spretnosti in timsko delo. Učijo se pripravljati in servirati dnevne obroke, peči sladice, urejati domači vrt, čistiti prostore in še marsikaj zanimivega. Odgovorno skrbijo za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijajo pozitiven odnos do zdravega načina življenja.

Zakaj pomočnik v biotehniki in oskrbi ? Vsem, ki jih zanima:

Kuhanje in strežba, vzdrževanje in urejanje doma, živilstvo in prehrana, rastlinska pridelava, reja živali, kmetijska mehanizacija, področje gospodinjstva, živilstva in kmetijstva

Ob tem pa boš sposoben še veliko več:

Pripravljati enostavne jedi v gostinskih obratih, v manjših penzionih, servirati dnevne obroke, biti estetsko in higiensko urejen, dobro poskrbeti za svoj prostor, poprijeti za vsako delo na turistični kmetiji, urejati domači vrt, okrasiti prostore, urediti okolico…

Zaposlitev:

Vrtnarije, industrijski obrati, turistične kmetije, gostinski obrati, pralnice, likalnice, slaščičarne, restavracije, hoteli, vodenje domačega gospodinjstva

Možnost pridobitve NPK:

Pomočnik kmetovalca, Pomočnica kmetovalke, Pomočnik / pomočnica peka in slaščičarja, Pomočnik mesarja / Pomočnica mesarja, Čistilec/čistilka prostorov, Pomočnik / pomočnica oskrbnica

PREDMETNIK-2020-21 PB

Nadaljnje izobraževanje:

Izobraževanje v stroki lahko nadaljujete takoj po zaključnem izpitu v programu SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA NA BIOTEHNIŠKEM PODROČJU za poklice slaščičar, gospodar na podeželju, gastronom hotelir.