Slaščičar

Dijaki se naučijo pripravljati vse slaščičarske izdelke od piškotov do tort, krasiti pecivo, izdelovati sladoled, čokolado, minjone, pralineje, strjenke. Dijaki pridobijo tudi osnovna znanja o živilih in o pravilnem ravnanju z njimi. Z izobraževanjem lahko nadaljujejo v programu živilsko prehranski tehnik (3+2).
Ogledate si lahko filmček, ki prikazuje delo pri praktičnem pouku slaščičarstva.
FILMČEK

http://www.youtube.com/watch?v=7sYPofZeEeU

Zakaj slaščičar ?

Dobro pripravljena sladica je v ponos tistemu, ki jo pripravi, razveseli pa vse, ki si ob njej zadovoljno oblizujejo prste. S slaščicami še danes nagradimo otroke, jih razvajamo. Slaščičarstvo je umetnost z natančnim odmerjanjem, sladice v sebi nosijo poletje, nežnost, enostavnost in kompleksnost… Namenjene so za izredne priložnosti in so v središču pozornosti na vsakem praznovanju.

PREDMETNIK

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/SPI/slascicar/posebnidel.htm

PREDMETNIK

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/SPI/slascicar/posebnidel.htm

Ob tem pa boš sposoben še veliko več:

Timskega dela s sodelavci, natančnosti, oblikovanja, dekoracij, obvladovanje tehnik in zvijač, dobro poskrbeti za svoj prostor, biti estetsko in higiensko urejen, podjetniške miselnosti, sposobnosti komuniciranja in uporabe računalnika v stroki.

PREDSTAVITEV PROGRAMA

http://egradiva.scng.si/arhiv/bios.scng.si//files/2012/12/program-slaiar.pdf

PREDSTAVITEV PROGRAMA

http://egradiva.scng.si/arhiv/bios.scng.si//files/2012/12/program-slaiar.pdf

Zaposlitev:

Slaščičarne, restavracije, trgovine, hoteli, industrijski obrati…

 

Nadaljnje izobraževanje:

Po konačanem programu z zaklju čnim izpitom vpis v PTI program (3+2) za živilsko prehranskega tehnika in nato vpis na višje ali visokošolske študije, lahko pa se vpišejo v enoletni maturitetni te čaj in nato nadaljujejo šolanje na visokošolskem ali univerzitetnem študiju, npr.Gimnazija Nova Gorica.