Vrtnar

Priprava rodovitne zemlje, pridelovanje okrasnih rastlin in zelenjave, urejanje javnih zelenih površin in oblikovanje šopkov, venčkov, ikeban – to so glavne vsebine triletnega programa vrtnar.
Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v programu hortikulturni tehnik (3+2) ali kmetijsko – podjetniški tehnik (3+2).

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE: VRTNAR

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 3 LETA

POGOJI ZA VKLJUČITEV: USPEŠNO KONČANA OSNOVNA ŠOLA ALI NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN PRIDOBLJENO USTREZNO ZDRAVNIŠKO POTRDILO

PREDSTAVITEV PROGRAMA

http://egradiva.scng.si/arhiv/bios.scng.si/files/2013/09/PROGRAM-VRTNAR.pdf

PREDSTAVITEV PROGRAMA

http://egradiva.scng.si/arhiv/bios.scng.si/files/2013/09/PROGRAM-VRTNAR.pdf

GRADITEV POKLICNE KARIERE

Uspešno opravljen zaključni izpit omogoča nadaljnje izobraževanje v programu poklicno tehniškega izobraževanja (3+2) za hortikulturni tehnik ali kmetijsko podjetniški tehnik, nato pa še na višjih ali visokih strokovnih šolah. Lahko pa se vpišejo na enoletni maturitetni tečaj in nato nadaljujejo šolanje na visokošolskem ali univerzitetnem študiju.

PREDMETNIK

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/SPI/vrtnar/posebnidel.htm

PREDMETNIK

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/SPI/vrtnar/posebnidel.htm

ZAPOSLITEV

Po končanem šolanju se lahko zaposlijo kot vzdrževalci parkov in drugih okrasnih površin v mestih in naseljih, v komunalnih podjetjih, vrtnarijah, v obrti in storitvenih dejavnostih, ki se ukvarjajo z urejanjem vrtov. Zaposlijo se lahko v vrtnarskih (kmetijskih) trgovinah, cvetličarnah, delajo pa lahko tudi v vrtnarski pridelavi: razmnožuje in prideluje okrasne rastline, drevesa, zelenjavo, zelišča in gobe.