Vse dodatne inforamcije dobite pri tajnici poklicne mature prof. Klari Levstek (Klara.Levstek@scng.si)

 

NAVODILA ZA IZDELAVO PROJEKTNE NALOGE

NAVODILA ZA IZDELAVO PROJEKTNE NALOGE

Šablona za izdelavo projektne naloge

 

OBRAZCI

PREDPRIJAVA K POKLICNI MATURI

PRIJAVA K POKLICNI MATURI

VLOGA ZA ODOBRITEV TEME

 

UPORABNE POVEZAVE

Povezava na spletno stran RIC-a

Predstavitev različnih poklicev