Teme za zaključni izpit za šolsko leto 2022/23 so objavljene na oglasni deski na šoli.

Navodila za izdelavo zaključne naloge

ŠABLONA za izdelavo zaključne naloge