KOLEDAR za pisni del zaključenga izpita iz slovenščine za leto 2022:

ZIMSKI IZPITNI ROK:

– slovenščina pisno: 3. 2. 2022 ob 12.00
– slovenščina ustno: 9. 2. 2022 ob 13.30
– zagovor: 4. 2. 2022 ob 7.30
Natančen razpored bo znan po 24. 1. 2022.

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK:
JESENSKI IZPITNI ROK:

 

Navodila za izdelavo zaključne naloge

ŠABLONA za izdelavo zaključne naloge