KOLEDAR za pisni del zaključenga izpita iz slovenščine za leto 2022:

ZIMSKI IZPITNI ROK:
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK:
JESENSKI IZPITNI ROK:

 

Navodila za izdelavo zaključne naloge

ŠABLONA za izdelavo zaključne naloge