Učbeniški sklad

Knjižnica skrbi za učbeniški sklad, v okviru katerega si dijaki lahko izposodijo učbenike, Dijaki si lahko izposojajo komplete učbenikov, ki jih oblikuje šola. Dijaki, ki se odločijo za izposojo, plačajo izposojevalnino naknadno po položnici. Cena kompleta znaša manj kot eno tretjino maloprodajne cene. Po dogovoru je mogoča tudi izposoja posameznega učbenika. Učbenike dijaki dvigujejo v šolski knjižnici biotehniške šole.

SEZNAMI DELOVNIH ZVEZKOV IN GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

NAVODILA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANO IZPOSOJO 2020/21

 

Učbenike morajo dijaki vrniti do 30. junija. Če dijaki želijo obdržati posamezne učbenike za popravni, zaključni izpit ali maturo, se za to dogovorijo v knjižnici.

Če so učbeniki uničeni ali izgubljeni, je potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih učbenikov.