kmetijsko-podjetniški tehnik

naravovarstveni tehnik

gastronomija in turizem

gastronom hotelir

gospodar na podeželju

slaščičar

pomočnik v biotehniki in oskrbi

živilsko-prehranski tehnik