KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

NARAVOVARSTVENI TEHNIK

GASTRONOM-HOTELIR

GOSPODAR NA PODEŽELJU

SLAŠČIČAR

VRTNAR

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK