Kmetijsko-podjetniški tehnik

Naravovarstveni tehnik

Gastronomija in turizem

Živilsko prehranski tehnik

Slaščičar

Gastronomske in hotelske storitve

Gospodar na podeželju

Pomočnik v biotehniki