Kmetijsko-podjetniški tehnik

Naravovarstveni_tehnik

Živilsko-prehranski tehnik

Slaščičar

Gastronomske in hotelske storitve

Gospodar na podeželju

Pomočnik v biotehniki