ŠOLSKA PREHRANA – NOVO!!

S 1. 9. 2022 prehajamo na nov – spletni sistem odjava/prijava prehrane, z nazivom MojaMALICA.

V kolikor bi se dijak želel odjaviti od šolske malice za celo šolsko leto, naj izpolni obrazec Odjava od šolske prehrane (glej spodaj) in ga posreduje na tajništvo. Možnosti posredovanja: mejl barbara.skok@scng.si ali pa v fizični obliki na tajništvo šole.

Povezavo do aplikacije dobite na šolski spletni strani: Aplikacija MojaMalica

Povezavo do navodil dobite na šolski spletni strani: Navodila MojaMalica

 

Spletna prijava/odjava omogoča, da v primeru izostanka vašega otroka prijavo in odjavo opravite na daljavo, preko računalnika, tablic oziroma mobilnih telefonov.

Prvo prijavo na šolsko prehrano še vedno urejate v pisni obliki »Prijava na šolsko prehrano« (glej obrazec spodaj).  S to prijavo ste avtomatično naročeni na OSNOVNI MENI (topli obrok). Malico pa kasneje lahko po želji spreminjate na SUHI MENI (sendvič).

Povezavo do aplikacije in navodila dobite na spletni strani ŠC: http://www.scng.si/utrip-sole/solska-prehrana/

Da si boste lahko ustvarili mobilni račun potrebujete številko plačnika dijaka. (Dobili jo boste prvi šolski dan pri razredni uri.)

Navodila:

  • Dijaki dijaškega doma boste lahko spreminjali le malico, ostalih obrokov ne.
  • Posamezni obrok je pravočasno odjavljen/prijavljen, če se ga odjavi/prijavi vsaj en dan prej, do 11. ure. Zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin šolsko prehrano lahko odjavite tudi na dan odsotnosti do 8. ure.
  • Za nepravočasno odjavljene subvencionirane obroke krije stroške starš/plačnik.
  • Mesec september 2022 bo še testen, to pomeni, da se lahko do konca septembra na obroke prijavljate in odjavljate še na dosedanji način, preko telefonske številke 05 62 05 740 ali na e-pošto: barbara.skok@scng.si.
  • Ob kakršnikoli težavi se lahko obrnete na nas, na telefonsko št. 05 62 05 740 (Barbara Skok).
  • Od 1.10. 2022 dalje bodo prijave/odjave potekale samo preko aplikacije MojaMALICA.
  • Terminala pred zbornico ne bo več.

 

Za prevzem malice dijaki potrebujejo dijaško izkaznico oz. e-kartico.

Za zaposlene tudi v tem šolskem letu nudimo malico. Zaradi kadrovskih težav pa ne nudimo kosil za zunanje obiskovalce.

Kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika.

Hvala za razumevanje.

 

URNIK

OBROK Čas deljenja obroka
zajtrk  6.30 – 7.30
malica, 1. glavni odmor 10.15 – 11.05
malica, 2. glavni odmor 11.05 – 11.55
kosilo 14.00 – 15.30 ( petek: 13.00-14.30 )
večerja 18.00 – 18.30

Urnik velja do preklica.

 

JEDILNIK ZA TA TEDEN

 

ODJAVA oz. NAKNADNA PRIJAVA MALICE – velja še do 30. 9. 2022!

Ko boste odsotni oz. ne boste želeli malicati, se morate od malice odjaviti najkasneje dan prej do 11. ure. Malico lahko odjavite oz. ponovno prijavite:

  • na šolskem terminalu, ki je postavljen pred tajništvom,
  • od doma preko spletne aplikacije Spletna evidenca obrokov. Za prijavo v spletno aplikacijo Spletna evidenca obrokov je potrebno najprej ustvariti račun uporabnika, kako, preberite v dokumentu Navodila za prvo prijavo.

V primeru, da šolski terminali in spletna odjava ne delujeta, za odjavo pošljite elektronsko sporočilo na barbara.skok@scng.si ali pokličite v tajništvo šole na tel.: (05) 62 05 740. V nujnih primerih, bolezen ipd. odjavite malico za isti dan do 8:00. Če malice ne boste odjavili in je ne boste prevzeli, plačate polno ceno malice.

Odjava za čas odsotnosti od pouka zaradi šolske dejavnosti:
Če je dijak odsoten od pouka zaradi šolske dejavnosti (npr. ekskurzije, športni dnevi, šolska tekmovanja, promocije itd.) dijakom in staršem ni potrebno odjavljati malice. V času takšne odsotnosti je praviloma za dijake zagotovljena malica, razen v primerih, ko so dijaki na to prej opozorjeni in si morajo malico priskrbeti sami.

Odjava za čas odsotnosti od pouka zaradi osebnih razlogov:
Ko je dijak odsoten od pouka zaradi osebnih razlogov (npr. bolezen, družinske obveznosti, napovedane odsotnosti s strani staršev in polnoletnih dijakov itd.), naj dijaki ali starši malico odjavijo do 8.00 tekočega dne na: tel. (05) 62 05 740 ali barbara.skok@scng.si.

Ob prihodu v šolo malico ponovno prevzemajo.

 

CENA MALICE

Cena malice je 2,73 €. Do subvencije (polne, 70% ali 40%) je dijak upravičen glede na dohodek, upravičenost dodeli CSD.

POZOR!
Polna cena malice (2,73 €) se obračuna v primerih:
1. če se za malico ne uveljavlja subvencija, oz. ta ni bila odobrena,
2. če gre za nepravočasno odjavo (po 8.00 uri za tekoči delovni dan, pravočasne odjave zaradi osebnih razlogov),
3. če gre za neprevzet in neodjavljen obrok (ne glede na to, ali je malica subvencionirana ali ne)

 

PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO 2022-23

ODJAVA OD ŠOLSKE PREHRANE