Izdelava visokih gred z urejenim namakanjem in regulacijo v okviru projekta BORTZEN

Zaključen je projekt Visoke grede, katerega  cilj je bil koristno uporabiti odpadno biomaso iz šolskega posestva z izdelavo biooglja ter izdelava visokih gred z avtonomnim namakalnim sistemom (tehnologija 4.0).

V samem projektu se je pod mentorstvom Roberta Vermiglia in Rosane Vrh Makarovič povezalo teoretično in praktično znanje dijakov programa mehatronik in naravovarstveni tehnik.

Dijaki programa mehatronik so sestavili glavno in pomožno krmilno omaro ter sprejemnik podatkov. Sistem bo oskrbovan preko sončnega panela. Dijaki naravovarstvenega programa pa so poskrbeli za biooglje, ki so ga za izboljšanje rasti dodali zemlji na eni od treh novo postavljenih visokih gred.

S pomočjo tehnologije 4.0 bomo spremljali parametre potrebne za rast rastlin in ugotovili vpliv dodanega biooglja na rast rastlin.

Spremljanje rezultatov tega projekta smo že predstavili tako skupinam učencev iz osnovnih šol kot tudi na konferenci z mednarodno zasedbo VIVUS v Naklem.

 

Rosana Vrh Makarovič

Robert Vermiglio