Povečava fotografij: desni klik na miški, nato VIEW IMAGE.