Šolska knjižnica omogoča izposojo predhodno naročenega gradiva. Povpraševanje pošljite preko elektronske pošte: karmen.sirk@scng.si . O prevzemu gradiva se boste dogovorili s knjižničarko.