Klikni: NOV TEČAJ VDT V MARCU 2023

Tečaj poteka na Biotehniški šoli, Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici.

Cena tečaja je 255,00€.

Za redne dijake Šolskega centra Nova Gorica (v šol. letu 2021/2022) pa 183,00€. O Dijaki predložijo potrdilo o vpisu k vpisnemu listu, ki ga prejmejo prvi dan predavanj.

Prijave zbiramo na: barbara.suligoj@scng.si in tel. 05 6205 740.

 

Usposabljanje iz varnega dela s traktorjem je namenjeno vsem, ki želite pridobiti izpit za F kategorijo. 

V kolikor že imate veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B, B+E, C, C+E, D1, D1+E, D ali D+E, se vam izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, če uspešno opravite tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki. Če nobene od navedenih kategorij nimate, je potrebno opraviti še teoretično in praktično usposabljanje (vožnja) ter izpite pri eni od avtošol. Pogoje je tudi starost – 16 let.

Program usposabljanja zajema naslednje vsebine:

– namen in pravne osnove usposabljanja,
– predpisi in napotki o varnosti traktorjev in traktorskih priključkov
– traktor in oprema traktorja,
– traktorski priključki
– vzdrževanje in popravilo traktorjev in traktorskih priključkov,
– stabilnost traktorja ter nevarnosti pri vožnji traktorja in delu s traktorjem in traktorskimi priključki,
– značilnosti nesreč in njihovo preprečevanje,
– povzetek programa,
– prikaz varne uporabe traktorja in traktorskih priključkov (izvaja se po skupinah po 10 udeležencev).

Preizkus znanja

Po zaključku programa vas čaka preizkus znanja, pri katerem je potrebno doseči 90 odstotkov možnih točk. Preizkus znanja zajema odgovarjanje na vprašanja na testnih polah z obkroževanjem pravilnih odgovorov. Na podlagi uspešno opravljenega usposabljanja si pridobite potrdilo o opravljenem usposabljanju. K preizkusu znanja lahko pristopi le udeleženec, ki je bil prisoten pri vseh vsebinah programa usposabljanja. Udeleženec, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, lahko preizkus znanja ponovno opravlja po sedmih dneh od zadnjega opravljanja preizkusa znanja. K preizkusu znanja se je potrebno ponovno prijaviti in plačati prijavnino.

Trajanje usposabljanja: 3 popoldneve (dva dni teorija in en dan praktični prikaz) ter izpit. Pričetek tečaja je ob 16.00 uri.

Cena usposabljanja: 255 EUR z DDV (Cena učnega gradiva je 15 EUR z DDV).
Cena prijavnine na izpit (le ob ponovnem opravljanju izpita): 22 EUR z DDV

Kontakt:

Več informacij in prijave posameznikov ali skupin: 05 6205 740 ali: barbara.suligoj@scng.si

Program usposabljanja izvajamo v skladu s Pravilnikom o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 85/16).