V torek, 25. 5. 2021 začnemo testirati naprave za nanos FFS.
Lastniki naprav, ki jim letos preteče veljavnost pregleda, dobijo teden prej na domači naslov vabilo podatki, kdaj in kam so umeščeni.
Razpored lokacij lahko spremljate tudi na spletni strani http://spletni2.furs.gov.si/ffs/skrop/ .
Za dodatne informacije smo dosegljivi na številki 041 378 041.