Kmetijsko-podjetniški tehnik

Naravovarstveni tehnik

Živilsko-prehranski tehnik

Slaščičar

Gastronomske in hotelske storitve

Vrtnar

Gospodar na podeželju

Pomočnik v biotehniki