Zakaj gospodar na podeželju?

Gospodar na podeželju je po kvalifikacijah širši program od vrtnarja in mnogo bolj zaposljiv. Poklicne kvalifikacije, ki jih dijak s tem programom (gospodar na podeželju) dobi, so: sadjar, vinogradnik, kletar, zelenjadar, posluša pa tudi modul iz reje živali in kmetijskih strojev. Za dekleta bomo poskrbeli z modulom cvetličarstvo in aranžiranje.

Program je namenjen tistim, ki po končanem šolanju ostanejo doma na kmetiji ali pa se zaposlijo. Delodajalci, kot so zadruge, vinske kleti, posamezne kmetije, mlekarne, vrtnarije, cvetličarne, sadjarski centri, parki, itd nas kontaktirajo in iščejo delavce v kmetijstvu, ki bi znali skrbeti za sadno drevje, trto, kletarjenje, travinje, delati s kmetijsko mehanizacijo, a takih delavcev ni.

Kmetijsko-podjetniški tehniki po poklicni maturi večinoma nadaljujejo študij na višjih, visokih in univerzitetnih programih ali pa ostanejo doma na kmetijah, na trgu dela jih praktično ni. Prav triletni programi so torej tisti, ki izobražujejo take profile, njihove kompetence so vezane na proizvodnjo in delo na kmetijskem gospodarstvu.

Po končanem triletnem izobraževanju je na šoli možnost nadaljevati šolanje v poklicno-tehniški smeri 3+2.