V ponedeljek, 15. 2. 2021 se v šolske klopi vračajo dijaki 1. PB, 2. PB, 3. S, 3. GH, 3. V, 4. KT, 4. NT in 5. ŽT. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah ob upoštevanju priporočil NIJZ. Podrobnejše navodila ste prejeli po e-pošti.

Za ostale dijake se nadaljuje pouk na daljavo.