Šolska knjižnica začasno deluje v zbornici in je dosegljiva na telefonski številki: 05 620 57 44