ZDRAVSTVENO-VZGOJNE DELAVNICE so bile namenjene dijakom 1. in 3. letnikov. Teme so bile zanimive in poučne: ZASVOJENOST IN VPLIV SUBSTANC NA TELO, TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA IN UPORABA AED, VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST, MOTNJE HRANJENJA.

Tim Zdrave šole