Začetki današnje Biotehniške šole, ki deluje v okviru Šolskega centra Nova Gorica, segajo v leto 1968. 18. novembra 1968 je bila namreč v Novi Gorici manjša slovesnost ob otvoritvi Kmetijske šole Gorica. Zbranim gostom in prvim dijakom sta med drugim spregovorila ing. Josip Slivnjak, predstojnik nove šole in podpredsednik občinske skupščine Nova Gorica Joško Humar. Šola je svoje delovanje začela v sklopu Kmetijskega zavoda Gorica kot samostojna organizacijska enota. Dijaki so se izobraževali v vseh smereh kmetijstva. Šola je bila dvoletna s teoretičnim poukom v zimskih mesecih, praktični pouk pa je potekal vse leto odvisno od vegetacije in vrste dela.

V 70-ih letih je šola izobraževala za poklice: kmetovalec, kmetovalka-gospodinja, sadjar-vinogradnik in poljedelec-živinorejec. V šolskem letu 1975/76 je začela izobraževati za kmetijskega tehnika, hkrati pa je začela z odpiranjem oddelkov za izobraževanje odraslih po raznih krajih severnoprimorske regije.

Leta1976 je nastopil ravnateljevanje Pavel Colnar, ki je s svojim 15-letnim vodenjem pomembno zaznamoval zgodovino šole zlasti ob prehodu v usmerjeno izobraževanje in pri prizadevanjih za izgradnjo nove kmetijske šole.

Z usmerjenim izobraževanjem (šol. leto 1981/82) se je šola združila z gimnazijo in zdravstveno šolo v Naravoslovni srednješolski center Nova Gorica. Dve leti kasneje je začela izobraževati tudi za poklic mesar. V skladu s tem se je šola leta 1987 preimenovala v Srednjo poklicno in tehniško kmetijsko-živilsko šolo.

Šola je že leta 1969 dobila dom v novi montažni stavbi v Kromberku, ki pa je kmalu postala pretesna, tako da je pouk potekal kar na petih lokacijah. Samoumevno je, da je vse bolj rasla želja po novi stavbi. Konkretnejši načrti so nastali leta 1996 v času ravnateljevanja Mojce Novak Simonič, svojo dokončno uresničitev pa so dočakali leta 2001, ko je ravnateljica Andreja Glavan Podbršček lahko začela s poukom v novi stavbi v Šempetru.

Novi prostori in aktualne družbene razmere so postavljali nove smernice, ki jim je šola sledila. Tako je poleg vpisa na kmetijske programe ponudila vrsto programov v živilstvu (slaščičar, gastronom-hotelir, živilsko-prehranski tehnik) in naravovarstvu.

V šolskem letu 2007/08 je prišlo do reorganizacije šolstva; kmetijska šola se je pridružila Tehniškemu šolskemu centru Nova Gorica in se preimenovala v Biotehniško šolo, ki še danes izobražuje na področju kmetijstva, naravovarstva, živilstva in gostinstva. Šolo, ki  upravlja tudi dijaški dom in 13 ha posestva, že 9 let vodi Barbara Miklavčič Velikonja.