jak        rsk1

Biotehniška šola sodeluje v njem že od samega začetka leta 2010, ko je projekt Rastem s knjigo prišel tudi v srednje šole. Namen projekta je dijake motivirati za branje kakovostnega mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev in obiskovanju splošnih knjižnic. Naši dijaki vseh prvih letnikov (srednjega strokovnega, srednjega poklicnega ter nižjega poklicnega izobraževanja) obiščejo Goriško knjižnico Franceta Bevka. Poleg predstavitve projekta, v okviru katerega dijaki prejmejo knjigo v dar, jim prijazne knjižničarke razkažejo knjižnico in predstavijo njene dejavnosti.

Cilji nacionalnega projekta so:

  • spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;
  • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
  • spodbujanje motiviranosti dijakov za branje in obiskovanje splošnih knjižnic;
  • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. september – mednarodni dan pismenosti. Knjigo, izbrano v projektu vsako leto uvrstimo na seznam bralne značke ŠC bere ter priporočamo za domače branje.  V letošnjem šolskem letu bodo dijaki prejeli vsak svoj izvod knjige avtorice Nataše Konc Lorenzutti z naslovom Gremo mi v tri krasne.

RSKs1

Doslej izbrane knjige za srednješolce:

2020/21 Igor Karlovšek: Preživetje
2019/20 Cvetka Sokolov: V napačni zgodbi
2018/19 Suzana Tratnik: Noben glas
2017/18 Lučka Kajfež Bogataj: Planet, ki ne raste
2016/17 Marjana Moškrič: Sanje o belem štrpedu
2015/16 Andrej Rozman Roza: Damijan Stepančič: Živalska farma
2014/15 Suzana Tratnik: Ime mi je Damjan
2013/14 Goran Vojnović: Jugoslavija, moja dežela 
2012/13 Cvetka Bevc: Desetka 
2011/12 Andrej Rozman Roza: Izbrane rozine v akciji   
2010/11 Slavko Pregl: Geniji brez hlač

Karmen Sirk, koordinatorica projekta