Dijaki prvih letnikov KT, NT, GP, S, GH in drugega letnika GH smo športno-kulturni dan preživeli na Gregorčičevi poti, ki nas je iz Renč pripeljala na Gradišče nad Prvačino. Tam smo “goriškega slavčka” počastili s kratkim kulturnim programom.

Dijaki 1. PB smo se na športno-kulturni dan odpravili v Novo Gorico, kjer smo si ogledali spomenike primorskih pesnikov in pisateljev ter ob njih predstavili njihovo življenje in delo. Pot nazaj nas je vodila čez Kostanjevico pri Novi Gorici, kjer smo si ogledali grobnico Burbonov.

Dijaki 2. KT, 2. NT, 2. S in 2. GP smo kulturno-športni dan preživeli na Tolminskem. Iz Mosta na Soči smo se po Kosmačevi učni poti sprehodili do Slapa ob Idrijci, kjer smo si ogledali domačijo pisatelja Cirila Kosmača.

Dijaki tretjih letnikov KT in NT ter drugega letnika PB smo športno-kulturni dan preživeli na Krasu. Prehodili smo Kosovelovo pot, ki vodi od Sežane do Tomaja. Z recitacijami Kosovelovih pesmi smo si polepšali pot, tako da je bilo na Krasu res krasno!

Dijaki četrtih letnikov KT, NT in ŽT smo športno-kulturni dan preživeli v Goriških brdih. Prehodili smo Gradnikovo pot in pred pesnikovo rojstno hišo v Medani pripravili kratek kulturni program.