ŠC Nova Gorica omogoča brezplačno izposojo učbenikov socialno najšibkejšim dijakom. Dijaki oz. njihovi starši uveljavljajo to pravico tako, da izpolnijo Vlogo za subvencionirano izposojo učbenikov. Do brezplačne izposoje učbenikov so upravičeni dijaki, katerih družina sodi v 1. ali 2. dohodkovni razred.

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANO IZPOSOJO UČBENIKOV 2021/22