Tudi dijaki naše šole so sodelovali v projektu opolnoMOČEN KMET, katerega namen je bil opolnomočiti mlade podeželane (predvsem kmete) za aktivno participacijo pri oblikovanju mladinske politike na področju kmetijstva.
Tu je povabilo na zaključno delavnico.