Kdo smo

Predstavitev šole

Biotehniška šola Šempeter od leta 2001 deluje v novih prostorih
Kdo smo

Predstavitev šole

Biotehniška šola Šempeter od leta 2001 deluje v novih prostorih
Tajništvo šole
05 6205 740, bios@scng.si, Barbara Skok Makovec: barbara.skok@scng.si, Nina Grgič: nina.grgic@scng.si
Šolska svetovalna služba
Helena Debeljak Hlebec: 05 62 05 745, helena.debeljak@scng.si
Zbornica
05 62 05 744
Tajništvo šole
05 6205 740, bios@scng.si, Barbara Skok Makovec: barbara.skok@scng.si, Nina Grgič: nina.grgic@scng.si
Šolska svetovalna služba
Helena Debeljak Hlebec: 05 62 05 745, helena.debeljak@scng.si
Zbornica
05 62 05 744
Ravnateljica
Barbara Miklavčič Velikonja: 05 62 05 740 barbara.miklavcic@scng.si
Izobraževanje odraslih
Tatjana Krašna: 05 62 05 743, tatjana.krasna@scng.si
Dijaški dom
05 62 05 751, 05 62 05 742, vzgojitelji@gmail.com
Ravnateljica
Barbara Miklavčič Velikonja: 05 62 05 740 barbara.miklavcic@scng.si
Izobraževanje odraslih
Tatjana Krašna: 05 62 05 743, tatjana.krasna@scng.si
Dijaški dom
05 62 05 751, 05 62 05 742, vzgojitelji@gmail.com
kdo smo

Zaposleni

kdo smo

Zaposleni

učitelji in starši

Sodelovanje s starši

učitelji in starši

Sodelovanje s starši

predstavitev

Šolsko posestvo

predstavitev

Šolsko posestvo

šolski

DOKUMENTI

LDN, LP, CENIKI
šolski

DOKUMENTI

LDN, LP, CENIKI
Koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami
Klavdija Bizjak: 05 62 05 767, klavdija.bizjak@scng.si
Koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami
Klavdija Bizjak: 05 62 05 767, klavdija.bizjak@scng.si