DOKUMENTACIJA

VPISNICA v višji letnik

PORAVNAVA OBVEZNOSTI ZA NASTALE STROŠKE DIJAKA 2021

PLAČILO PREKO TRAJNIKA-1

IZJAVA STARŠEV GDPR

PRIJAVA NA POPRAVNI IZPIT

 

VLOGE

Vloga za pridobitev statusa športnika in drugih statusov

Vloga za odobritev odsotnosti od pouka

 

ZAKONI IN PRAVILNIKI

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Šolska pravila s hišnim redom 2020/21

Šolska pravila ocenjevanja znanja 4. 12. 2020

 

LDN in LP

LETNI DELOVNI NAČRT BTŠ 2020-2021

LETNI DELOVNI NAČRT BTŠ 2019-2020

LETNI DELOVNI NAČRT BTŠ 2018-2019

 

LETNO POROČILO BTŠ 2019-2020

LETNO POROČILO BTŠ 2018-2019

LETNO POROČILO BTŠ  2017-2018

 

Cenik BTŠ 20-21