DOKUMENTACIJA

VPISNICA v višji letnik

PORAVNAVA OBVEZNOSTI ZA NASTALE STROŠKE DIJAKA

PLAČILO PREKO TRAJNIKA

IZJAVA STARŠEV GDPR

PRIJAVA NA POPRAVNI IZPIT

 

VLOGE

Vloga za pridobitev statusa športnika in drugih statusov

Vloga za odobritev odsotnosti od pouka

 

ZAKONI IN PRAVILNIKI

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Šolska pravila s hišnim redom 2020/21

Šolska pravila ocenjevanja znanja 4. 12. 2020

 

LETNI DELOVNI NAČRTI IN LETNA POROČILA

LETNI DELOVNI NAČRT  BTŠ 2022-2023

LETNI DELOVNI NAČRT BTŠ 2021-2022

LETNI DELOVNI NAČRT BTŠ 2020-2021

LETNI DELOVNI NAČRT BTŠ 2019-2020

LETNI DELOVNI NAČRT BTŠ 2018-2019

 

LETNO POROČILO BTŠ 2021-2022

LETNO POROČILO BTŠ 2020-2021

LETNO POROČILO BTŠ 2019-2020

LETNO POROČILO BTŠ 2018-2019

LETNO POROČILO BTŠ  2017-2018

 

Cenik 2022-2023 (10.10. 2022)