VPISNICA v višji letnik

 

ZAKONI IN PRAVILNIKI

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

 

VLOGE

Vloga za pridobitev statusa športnika in drugo

Vloga za odobritev odsotnosti od pouka

 

LDN in LP

 

LETNI DELOVNI NAČRT BTŠ 2019-2020

LETNI DELOVNI NAČRT BTŠ 2018-2019

 

LETNO POROČILO BTŠ 2018-2019

LETNO POROČILO BTŠ  2017-2018

 

 

CENIK BTŠ 2018-2019