ŠOLSKA PREHRANA

Za prevzem malice dijaki potrebujejo dijaško izkaznico oz. e-kartico.

Za zaposlene tudi v tem šolskem letu nudimo malico. Zaradi kadrovskih težav pa ne nudimo kosil za zunanje obiskovalce.

Kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika.

Hvala za razumevanje.

 

URNIK

OBROK Čas deljenja obroka
zajtrk  6.30 – 7.30
malica, 1. glavni odmor 10.15 – 11.05
malica, 2. glavni odmor 11.05 – 11.55
kosilo 14.00 – 15.30 ( petek: 13.00-14.30 )
večerja 18.00 – 18.30

Urnik velja do preklica.

 

JEDILNIK ZA TA TEDEN

 

ODJAVA oz. NAKNADNA PRIJAVA MALICE

Ko boste odsotni oz. ne boste želeli malicati, se morate od malice odjaviti najkasneje dan prej do 11. ure. Malico lahko odjavite oz. ponovno prijavite:

  • na šolskem terminalu, ki je postavljen pred tajništvom,
  • od doma preko spletne aplikacije Spletna evidenca obrokov. Za prijavo v spletno aplikacijo Spletna evidenca obrokov je potrebno najprej ustvariti račun uporabnika, kako, preberite v dokumentu Navodila za prvo prijavo.

V primeru, da šolski terminali in spletna odjava ne delujeta, za odjavo pošljite elektronsko sporočilo na barbara.skok@scng.si ali pokličite v tajništvo šole na tel.: (05) 62 05 740. V nujnih primerih, bolezen ipd. odjavite malico za isti dan do 8:00. Če malice ne boste odjavili in je ne boste prevzeli, plačate polno ceno malice.

Odjava za čas odsotnosti od pouka zaradi šolske dejavnosti:
Če je dijak odsoten od pouka zaradi šolske dejavnosti (npr. ekskurzije, športni dnevi, šolska tekmovanja, promocije itd.) dijakom in staršem ni potrebno odjavljati malice. V času takšne odsotnosti je praviloma za dijake zagotovljena malica, razen v primerih, ko so dijaki na to prej opozorjeni in si morajo malico priskrbeti sami.

Odjava za čas odsotnosti od pouka zaradi osebnih razlogov:
Ko je dijak odsoten od pouka zaradi osebnih razlogov (npr. bolezen, družinske obveznosti, napovedane odsotnosti s strani staršev in polnoletnih dijakov itd.), naj dijaki ali starši malico odjavijo do 8.00 tekočega dne na: tel. (05) 62 05 740 ali barbara.skok@scng.si.

Ob prihodu v šolo malico ponovno prevzemajo.

 

CENA MALICE

Cena malice je 2,73 €. Do subvencije (polne, 70% ali 40%) je dijak upravičen glede na dohodek, upravičenost dodeli CSD.

POZOR!
Polna cena malice (2,73 €) se obračuna v primerih:
1. če se za malico ne uveljavlja subvencija, oz. ta ni bila odobrena,
2. če gre za nepravočasno odjavo (po 8.00 uri za tekoči delovni dan, pravočasne odjave zaradi osebnih razlogov),
3. če gre za neprevzet in neodjavljen obrok (ne glede na to, ali je malica subvencionirana ali ne)

 

PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO 2022-23

ODJAVA OD ŠOLSKE PREHRANE