V dijaškem domu svoje obveznosti z dijaki izvajamo in preživljamo štirje vzgojitelji: Vladimir Čopi, Jasna Drašček, Alan Sattler in Laura Ušaj.

Smo mlad in zagnan tim, kjer vsak s svojo drugačnostjo oplemeniti vsakdanjik dijaka in mu daje potrebno svežino in dinamiko. Zavedamo se, da vsak vzgojitelj oz. katerikoli pedagoški delavec vzgaja s svojim zgledom in le tako lahko mlademu človeku pokaže zdravo podlago na poti življenja.

Smernice, ki nas vodijo pri spremljanju razvoja dijaka v obdobju bivanja v našem domu so:

– spoštovanje,

– sodelovanje,

– zdrav življenjski slog.

Prednost našega doma pred samostojnimi dijaškimi domovi je v tem, da imamo neposreden kontakt s šolami, predvsem v okviru ŠC-ja pa tudi z ostalimi šolami, ki so na tem območju. Neposreden kontakt omogoča kvalitetno komunikacijo med vzgojitelji in profesorji, kar olajša spremljanje dijakovega uspeha v šoli.