Učbeniški sklad

Knjižnica skrbi za učbeniški sklad, v okviru katerega si dijaki lahko izposodijo komplete učbenikov za celo šolsko leto. Za izposojo dijaki plačajo izposojevalnino, ki znaša manj kot tretjino maloprodajne cene. Glede na izobraževalni program se cena izposojevalnine giblje med 5 in 30 EUR. Po dogovoru je mogoča tudi izposoja posameznega učbenika. Socialno najšibkejšim dijakom šola omogoča brezplačno izposojo učbenikov. Dijaki oz. njihovi starši uveljavljajo to pravico tako, da oddajo Vlogo za subvencionirano izposojo učbenikov.

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANO IZPOSOJO 2021/22

SEZNAMI DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGEGA GRADIVA, KI GA DIJAKI KUPIJO SAMI 2021/22

SEZNAM UČBENIKOV – UČBENIŠKI SKLAD 2021/22

NAVODILA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV

 

Učbenike morajo dijaki vrniti do 30. junija. Če dijaki želijo obdržati posamezne učbenike za popravni, zaključni izpit ali maturo, se za to dogovorijo v knjižnici.

Če so učbeniki uničeni ali izgubljeni, je potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih učbenikov.