SEZNAM_Kmetijsko_podjetnt.t.1

naravovarstveni tehnik

gastronom hotelir

gospodar na podeželju

slaščičar

pomočnik v biotehniki

živilsko-prehranski tehnik